Militære Veteraners Motorsykkel Klubb Norge (MILVETMC) er en motorsykkelklubb for militære veteraner og deres familie fra internasjonale operasjoner (INTOPS) med interesse for motorsykkel. MILVETMC ble stiftet 17. juni 2011 som en utbrytergruppe fra Norwegian Veterans Motorcycle Club. Pr. november 2019 har klubben rett i underkant av 400 medlemmer over hele landet.

 

Vi har noen medlemmer som ikke har militær INTOPS-tjeneste, men har vært i INTOPS gjennom politiet, - er overlevende etter Vassdalsulykka, og/eller har genuine interesser og betydning for klubben og for Veteransaken. Fra mei 2019 er disse inntaksregler endret til å gjelde kun militært personell fra internasjonale operasjoner (INTOPS). og politi som har vært i en militær operasjon som politistøtte.

 

MILVETMC er en 99 % -klubb, som innebærer at den er opptatt av å følge lover og regler. Den har ingen prøvetid, men opptakskravet er at søker kan bevise sin INTOPS-tjeneste – gjerne med å fremlegge Forsvarets Veterankort. I klubben er det er ingen begrensning på hvilket merke motorsykkel medlemmene har eller hvor mange hjul kjøretøyet har.

 

Klubben er landsdekkende og organisert i 23 Chapter rundt om i landet, slik som Chapter Bjørgvin (Hordaland), Chapter Helgeland (sørdelen av Nordland), Chapter Eidsiva (Hedmark), Chapter Oslo/Akershus og Chapter Innherred (Trøndelag) osv. De som av en geografisk grunn ikke kan komme inn under et chapter, kalles nomader.

 

All hovedaktivitet skjer i disse chaptrene. Flere chapter har etter hvert fått tak i egne lokaler som de deler med andre veteraner i sine distrikter. Her er det ofte ukentlige møter med kaffe og veteranprat.

Vi jobber for og etablere veteranhus flere steder i samarbeid med andre veteranorganisasjoner.

 

Medlemmene treffes gjerne på mc-treff rundt om i landet. I 2021 lanserte vi vårt eget Landstreff på Løvåsen Leir i Haltdalen. Dette vil være vært faste treff i Midt-Norge hvert år. Øvrige høydepunkter er treffet på FVS Bæreia i august. I juni arrangerer Chapter Troms treff på Helgelandsmoen Leir i Bjerkvik og Chapter Oslo Akershus arrangerer treff på Trandum i september. Andre viktige treff er Nord-Norgetreffet, NVIO Gjøvik/Toten på Frya leir og United Veterans Midland sitt treff i Haltdalen. ALLE veteraner er velkomne på våre treff uansett klubb og fortid.