Militære Veteraners Motorsykkel Klubb Norge ble grunnlagt av Oddvin Hjaltalin den 17. juni 2011 etter interne uroligheter i Norwegian Veterans MC.

 

Klubbens første president ble Kristian Rubach. Sammen med broren Einar Rubach utviklet Kristian klubben opp mot de linjer klubben har i dag. Kristian Rubach er pr. i dag æresmedlem av klubben. Ulf Snekkestad ble den neste presidenten, og overlot roret til John-Erik Andreassen på Bæreia i 2016.

 

Klubben hadde en tvist med NorVetMC om bruk av ryggmerket som Oddvin Hjaltalin hadde designet. MilVetMC ba Oddvin om å designe nytt ryggmerke, som ble klart til bruk våren 2017. Klubbmerket består av et skjold med to kryssende sverd som symboliserer frihet og styrke. Over krysset på sverdene er det en sirkel hvor FN- og NATO-merkene er smeltet sammen. Dette symboliserer at medlemmet har tjenestegjort for enten FN eller NATO.

 

Vi er veldig stolt over vårt ryggmerke, og takker Oddvin for et fantastisk design.