Militære Veteraners Motorsykkel Klubb er landsdekkende, og er inndelt i lokale chapter der vi har et sentralstyre som er klubbens øverste organ mellom Årsmøtene. Styret består av:

 

• President

• Visepresident

• Kasserer

• Webmaster

• Sekretær

• 3 styremedlemmer

 

Årsmøtet bestående av sentralstyret og en representant fra vært chapter avholdes en gang i året. Årsmøtet behandler innkomne saker fra chaptrene samt saker styret mener bør behandles av årsmøtet samt valg av verv.

 

Chaptrene har sitt eget styre, med f.eks. chapterleder, NK, kasserer, road captain og sekretær. Chaptrene har egne årsmøter som avholdes i god tid før klubbens årsmøte. Et chapter har minimum 5 medlemmer.