Lyst til å bli en av oss? - Trykk her:
 Søknad om medlemskap >>

Militære Veteraners Motorsykkelklubb (MILVETMC) er en av Skandinavias største motorsykkelklubber for veteraner fra internasjonale operasjoner. 

 

Ditt nærmeste Chapter er beskrevet under og mer informasjon om oss og de ulike Chaptrene finner du under meny-valget "OM OSS"  Det er viktig at før du søker om medlemskap må du være kjent og enig i våre vedtekter som også er beskrevet under "OM OSS".

 

VELKOMMEN TIL MILVETMC - NORGE

Chapter Arctic (Finnmark)

Chapter Troms

Chapter Lofoten

Chapter Salten (Nordland nord)

Chapter Helgeland (Nordland sør)

Chapter Namdal (Namsos og omegn)

Chapter Fosen (Trønderlag nord)

Chapter Nidaros (Trondheim og omegn)

Chapter Nordvest (Kristiansund og omegn)

Chapter Bjørgvin (Bergen og omegn)

Chapter Haugalandet (Haugesund og omegn)

Chapter Rogaland

Chapter Buskerud (Viken vest)

Chapter Eidsiva (størsteparten av Innlandet fylke)

Chapter Glåmdal (Oslo øst)

Chapter Oslo - Akershus

Chapter Østfold (Viken øst)

Chapter Grenland (Vestfold og Telemark sør-øst)

Chapter Vestfold (Vestfold og Telemark nord-øst)

Chapter Sørlandet (Agder)

....