Militære Veteraners Motorsykkel Klubb Norge (MILVETMC-N) er en motorsykkelklubb for militære veteraner og deres familie fra internasjonale operasjoner (INTOPS) med interesse for motorsykkel. MILVETMC ble stiftet 17. juni 2011 som en utbrytergruppe fra Norwegian Veterans Motorcycle Club. Hvor klubben i dag har over 400 medlemmer over hele landet.

 

Vi har noen medlemmer som ikke har militær INTOPS-tjeneste, men har vært i INTOPS gjennom politiet, - er overlevende etter Vassdalsulykka, og/eller har genuine interesser og betydning for klubben og for Veteransaken. I 2019 ble inntaksreglene i klubben endret til å gjelde kun militært personell fra internasjonale operasjoner (INTOPS) og politi som har vært i en militær operasjon som politistøtte.

 

MILVETMC-N er en 99 % -klubb, som innebærer at den er opptatt av å følge lover og regler. Den har ingen prøvetid, men opptakskravet er at søker kan bevise sin INTOPS-tjeneste – gjerne med å fremlegge Forsvarets Veterankort. I klubben er det ingen begrensning på hvilket merke motorsykkel medlemmene har eller hvor mange hjul kjøretøyet har.

 

Klubben er landsdekkende og organisert i Chapter rundt om i landet, slik som Chapter Bjørgvin (Hordaland), Chapter Helgeland (sørdelen av Nordland), Chapter Eidsiva (Innlandet unntatt Glåmdalen), Chapter Oslo/Akershus, Chapter Innherred (Trøndelag) osv. De som av en geografisk grunn ikke kan komme inn under et chapter, kalles nomader. Du finner mer informasjon om de ulike chaptrene under "Om oss" her på vår hjemmeside.

 

All hovedaktivitet skjer i disse chaptrene. Flere chapter har etter hvert fått tak i egne lokaler som de deler med andre veteraner i sine distrikter. Her er det ofte ukentlige møter med kaffe og veteranprat. Klubben jobber også for å etablere veteranhus flere steder i samarbeid med andre veteranorganisasjoner.

 

Medlemmene treffes gjerne på mc-treff rundt om i landet. Klubben har fast Landstreff hvert år i august som er et høydepunkt for klubbens medlemmer. Øvrige høydepunkter er treffet på FVS Bæreia i august. I juni arrangerer Chapter Troms treff på Helgelandsmoen Leir i Bjerkvik og Chapter Oslo Akershus arrangerer treff på Trandum i september. Andre viktige treff er Nord-Norgetreffet, NVIO Gjøvik/Toten på Frya leir og United Veterans Midland sitt treff i Haltdalen. ALLE veteraner er velkomne på våre treff uansett klubb og fortid.Klubbmodell


Siden MILVETMC-N er landsdekkende og inndelt i lokale chapter, har klubben et sentralstyre som er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret består av:

 

• President

• Visepresident

• Kasserer

• Webmaster

• Sekretær

• 3 styremedlemmer

 

Årsmøtet er bestående av sentralstyret og en representant fra hvert chapter, som avholdes en gang i året. Årsmøtet behandler innkomne saker fra chaptrene samt saker styret mener bør behandles av årsmøtet samt valg av verv.

 

Chaptrene har sitt eget styre, med f.eks. Chapterleder, NK, kasserer, road captain og sekretær. Chaptrene har egne årsmøter som avholdes i god tid før klubbens årsmøte.