Om Oss

Kort om oss og hva vi er

Militære Veteraners Motorsykkel Klubb Norge (MILVETMC) er en motorsykkelklubb for militære veteraner og deres familie fra internasjonale operasjoner (INTOPS) med interesse for motorsykkel. MILVETMC ble stiftet 17. juni 2011 som en utbrytergruppe fra Norwegian Veterans Motorcycle Club. Pr. 1. mai 2018 har klubben ca. 280 medlemmer over hele landet.

 

Vi har noen medlemmer som ikke har militær INTOPS-tjeneste, men har vært i INTOPS gjennom politiet, - er overlevende etter Vassdalsulykka, og/eller har genuine interesser og betydning for klubben og for Veteransaken. Fra april 2016 er disse inntaksregler endret til å gjelde kun militært personell fra internasjonale operasjoner (INTOPS).

 

MILVETMC er en 99 % -klubb, som innebærer at den er opptatt av å følge lover og regler. Den har ingen prøvetid, men opptakskravet er at søker kan bevise sin INTOPS-tjeneste – gjerne med å fremlegge Forsvarets Veterankort. I klubben er det er ingen begrensning på hvilket merke motorsykkel medlemmene har eller hvor mange hjul kjøretøyet har.

 

Klubben er landsdekkende og organisert i 23 Chapter rundt om i landet, slik som Chapter Bjørgvin (Hordaland), Chapter Helgeland (sørdelen av Nordland), Chapter Eidsiva (Hedmark), Chapter Oslo/Akershus og Chapter Innherred (Trøndelag) osv. De som av en geografisk grunn ikke kan komme inn under et chapter, kalles nomader.

 

All hovedaktivitet skjer i disse chaptrene. Flere chapter har etter hvert fått tak i egne lokaler som de deler med andre veteraner i sine distrikter. Camp Møvig på Sørlandet og Veteranhuset HQ38 Rinnleiret i Trøndelag er eksempler på slike lokaler. Her er det ofte ukentlige møter med kaffe og veteranprat.

 

Medlemmene treffes gjerne på mc-treff rundt om i landet, hvor treffet på FVS Bæreia i august er det absolutte høydepunktet. Andre viktige mc-treff er Norgestreffet, Nord-Norgetreffet, NVIO Gjøvik/Toten sitt treff på Frya leir og United Veterans Midland sitt treff på Camp Nidaros. Det er også interesse for å få til et eget mc-treff for veteraner sentralt i Norge hvor ALLE veteraner er velkomne uansett klubb og fortid.